Prof. Dr. Fadıl AKYOL

Akademik ve İdari Görevler

  • Öğretim Üyesi - H.Ü. Tıp Fakültesi, Radyasyon Onkolojisi AD

İletişim Adresi

  • Hacettepe Üniversitesi Onkoloji Hastanesi, Radyasyon Onkolojisi AD, 06100, Sıhhiye / ANKARA

hakyol@hacettepe.edu.tr

(+90 312) 305 29 00


Eğitim

Hazırlanıyor...

Akademik ve Mesleki Deneyim

Hazırlanıyor...

Yayınlar

Hazırlanıyor...

Projeler

Hazırlanıyor...

Kısa Özgeçmiş

Türk Eğitim Derneği Karabük Koleji Lisesi’nden 1971’de mezun oldu. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni 1977’de bitirdi. Radyasyon onkolojisi uzmanlık eğitimini Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde 1983’te tamamladı. 1990’da doçent, 1996’da profesör oldu. 1982’de İngiltere’de Londra Royal Marsden Hastanesi’nde asistanlık yaptı. ABD’de William Bemont ve Fransa’da Institut Gustave-Roussy hastanelerinde uzun süreli brakiterapi eğitimi aldı. Prostat ve diğer üriner sistem, akciğer, baş-boyun, gastrointestinal sistem kanserlerinin tedavisi, radyocerrahi ve kemo-radyoterapi konuları ile ilgilenmektedir.